MACHINERY BUI VAN NGO

Product Detail

BĂNG TẢI VÀ MÁY MAY BAO

Giới thiệu:

Băng tải & máy may bao thường được lắp cùng với cân thành phẩm để đóng gói sản phẩm

Mô tả