CƠ KHÍ BÙI VĂN NGỌ

Product Detail

BĂNG TẢI

Giới thiệu: Băng tải vận chuyển nguyên liệu dạng hạt, bột theo phương ngang dạng tải phẳng.

Mô tả