MACHINERY BUI VAN NGO

Product Detail

ĐỊNH LƯỢNG

Giới thiệu:

Định lượng là bộ phậm kiểm soát khối lượng hạt đi qua trong một đơn vị thời gian, được đặt tại vị trí của xả của thùng chứa. Khi sử dụng nhiều cái cùng lúc sẽ kiểm soát được tỷ lệ khối lượng các loại cỡ hạt có trong thành phần.

Mô tả