MACHINERY BUI VAN NGO

Product Detail

GÀU TẢI

Gàu tải Bùi Văn Ngọ

Giới thiệu:

Gàu tải vận chuyển nguyên liệu dạng hạt, bột theo phương thẳng đứng bằng gàu nhựa.

Mô tả

Gàu tải Bùi Văn Ngọ