MACHINERY BUI VAN NGO

Product Detail

MÁY TÁCH TRẤU

Giới thiệu:

Máy tách trấu HA dùng luồng gió chuyển động vòng quanh bên trong máy thổi xuyên qua màn gạo đang rơi để tách hỗn hợp ra thành 3 phần: gạo lức, lúa lép và trấu; những phần này được đưa ra khỏi máy bằng những vít tải. Một bộ phận phân phối nguyên liệu được gắn phía trên để rải đều nguyên liệu khi rơi xuống máy tách trấu.

Đặc điểm:

  • Lượng trấu còn lẫn trong phần gạo lức rất thấp.
  • Lượng gạo lức lẫn trong phần lúa lép rất thấp.
  • Lượng gạo lức còn lẫn trong phần trấu bị loại ra rất thấp.
  • Bụi không bay ra ngoài khi máy đang hoạt động.

Mô tả