MACHINERY BUI VAN NGO

Product Detail

MÁY XÁT TRẮNG GẠO CDAS (Không sử dụng thanh cao su)

Giới thiệu:

Máy xát trắng gạo CDAS là phát minh mới nhất với các đặc điểm:

  • Vít tải nạp liệu nối liền trục xát hình trụ được bao xung quanh bởi các tấm lưới xát ngăn các nhau bằng những thanh chắn bằng kim loại chia buồng nạp liệu nối liền buồng xát thành các cột đều nhau.
  • Không khí bên ngoài đi vào buồng nạp liệu nối liên buồng xát qua các khe được thiết kế liền kề các thanh chắn bằng kim loại có tác dụng định hình cột mài xát và tách cám triệt để suốt chiều cao của buồng nạp liệu nối liền xuống buồng xát.

Đặc điểm:

  • Tỷ lệ bóc cám đồng nhất, đạt 90-98%.
  • Bóc vỏ những hạt thóc còn sót lại.
  • Gạo thành phẩm có độ trắng cao.

Mô tả