MACHINERY BUI VAN NGO

Product Detail

MÁY XÁT TRẮNG THỬ MẪU GẠO

Giới thiệu:

Máy xát trắng kiểm tra mẫu gạo loại WT-15A dùng để xát mẫu gạo lức thành gạo trắng nhằm kiểm tra phẩm chất gạo lức đầu vào sau khi qua máy.

 

Mô tả