MACHINERY BUI VAN NGO

Product Detail

PHÂN LƯỢNG

Giới thiệu:

Phân lượng phân chia nguyên liệu dạng hạt, bột thành nhiều ngả đi khác nhau.