MACHINERY BUI VAN NGO

Product Detail

QUẠT HÚT / QUẠT THỔI

Giới thiệu:

  • Loại: quạt ly tâm.
  • Công dụng: dùng để thổi trấu, hút bụi-cám, cám trong dây chuyền xay xát, chế biến nông sản và các ứng dụng khác.

Mô tả

Quạt trực tiếp:ts-quat-truc-tiep

Quạt gián tiếp:ts-quat-gian-tiep