MACHINERY BUI VAN NGO

Product Detail

THÙNG CHỨA

Giới thiệu:

Thùng chứa dùng để chứa nguyên liệu hoặc thành phẩm.

Mô tả