MACHINERY BUI VAN NGO

Product Detail

VÍT TẢI

Giới thiệu:

Vít tải vận chuyển nguyên liệu dạng hạt, bột bằng vít xoắn.

Mô tả