MACHINERY BUI VAN NGO

Product Detail

XÍCH TẢI

Giới thiệu:

Xích tải vận chuyển nguyên liệu dạng hạt, và bột theo phương ngang dạng xích.

Mô tả